Fotografi


Hobi član

 
Članarina - Hobi fotograf
 

Zadovoljavate uslove za članstvo Hobi ukoliko ispunjavate uslove koji zbirno nose 50 bodova.


Obaveze kao član:

  • Pridržava se Pravila Udruženja BH Fotografi

  • Poštuje standarde i kritički komentar Umjetničkog savjeta Udruženja BH Fotografi ukoliko radi samostalnu izložbu

  • Prijavi minimalno jedan fotografski rad na foto konkurse ili zajedničke izložbe koje organizuje Udruženje BH Fotografi

  • Minimalno dva puta godišnje prisustvuje radionicama/predavanjima o fotografiji koje organizuje Akademija BH Fotografi

 

Od vas se očekuje da se pridržavate pravila Udruženja BH Fotografi, koja biste trebali pročitati (ovdje) prije podnošenja zahtjeva.

Pravo na članstvo imaju samo osobe kojima je Zahtjev za registraciju odobren, te ispunjavaju uslove članarine za koju podnose Zahtjev za članstvo.© 2018 BH fotografi

Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole.