Fotografi


Hobi član

 
Članarina - Hobi fotograf
 

Zadovoljavate uslove za članstvo Hobi ukoliko ispunjavate uslove koji zbirno nose 50 bodova.


Obaveze kao član:

  • Pridržava se Pravila Udruženja BH Fotografi

  • Poštuje standarde i kritički komentar Umjetničkog savjeta Udruženja BH Fotografi ukoliko radi samostalnu izložbu

  • Prijavi minimalno jedan fotografski rad na foto konkurse ili zajedničke izložbe koje organizuje Udruženje BH Fotografi

  • Minimalno dva puta godišnje prisustvuje radionicama/predavanjima o fotografiji koje organizuje Akademija BH Fotografi

 

Od vas se očekuje da se pridržavate pravila Udruženja BH Fotografi, koja biste trebali pročitati (ovdje) prije podnošenja zahtjeva.© 2018 BH fotografi

Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole.