Registracija

  • Pravo na registraciju i članstvo imaju državljani Bosne i Hercegovine koji su stariji od 18 godina, kao i strani državljani koji imaju boravište u Bosni i Hercegovini duže od godinu dana

  • Registracijom ostvarujete pravo na članstvo

  • Pravo na članstvo ne možete ostvariti ako se ne registrujete; registracija se vrši do 04. januara 2019. godine.

    ROK ZA REGISTRACIJU JE PRODUŽEN DO 26. januara 2019. godine

  • Registracija fotografa vrši se svake dvije godine

  • Upis novih članova vrši se po završetku roka za registraciju

  • Registracija fotografa u Bosni i Hercegovini neophodna je kako bi odredili prioritete u programu rada

 

 

VAŽNO!

Nakon isteka roka za registraciju fotografa vrši se dodatna provjera zahtjeva za registraciju, osobe za koje se utvrdi da su upisale netačne/lažne podatke tokom registracije gube pravo članstva na četiri godine.

 
 
 

 

Podijelite ovo s drugim fotografima kako bi zajednica bila što veća i jača.


© 2018 BH fotografi

Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole.