Upute za članarinu


Registracija

  • Popunjavanjem i slanjem Zahtjeva za registraciju ostvarujete preduslove za pravo na članstvo.

  • Registracija fotografa vrši se svake dvije godine.

  • Pravo na članstvo ne možete ostvariti ako se niste registrovali;

    • osobe koje se nisu registrovale u prvom roku (12.11.2018-04.01.2019) i drugom roku (04.11.2019-26.01.2019) mogu se registrovati od 01. jula do 02. augusta 2019. godine.

  • Upis članova vrši se od 01. septembra do 01. oktobra 2019. godine.

  • Pravo na registraciju imaju državljani Bosne i Hercegovine koji su stariji od 18 godina, kao i strani državljani koji imaju boravište u Bosni i Hercegovini duže od godinu dana.


 
 
 

 

Postanite član udruženja BH Fotografi

Pravo na članstvo imaju samo osobe kojima je Zahtjev za registraciju odobren, te ispunjavaju uslove članarine za koju podnose Zahtjev za članstvo.

Upis članova počinje od 01. septembra i traje do 01. oktobra 2019. godine.

Kako ne biste propustili rok za upis članova, na vaš e-mail ćete dobiti obaviještenje da je počeo upis članova u Udruženje BH Fotografi.


Članstvo u Udruženju BH Fotografi dijeli se na kategorije Fotografi i Fotoreporteri. Kategorija fotografi je podijeljena u šest vrsta članarine, dok je kategrija fotoreporteri podijeljena u četiri vrste članarine.


 

 

Podijelite ovo s drugim fotografima kako bi zajednica bila što veća i jača.


© 2018 BH fotografi

Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole.