Postanite član Udruženja


Registracija

  • Popunjavanjem i slanjem Zahtjeva za registraciju ostvarujete preduslove za pravo na članstvo.

  • Registracija fotografa i upis novih članova vrši se svake dvije godine.

  • Pravo na članstvo ne možete ostvariti ako se niste registrovali;

    • osobe koje se nisu registrovale u prvom roku (12.11.2018-04.01.2019) i drugom roku (04.11.2019-26.01.2019) mogu se registrovati od 01. jula do 02. augusta 2019. godine.

  • Upis članova vrši se od 15. septembra do 15. oktobra 2019. godine.

  • Pravo na registraciju imaju državljani Bosne i Hercegovine koji su stariji od 18 godina, kao i strani državljani koji imaju boravište u Bosni i Hercegovini duže od godinu dana.


 
 
 

 

Pravo na članstvo imaju samo osobe kojima je Zahtjev za registraciju odobren, te ispunjavaju uslove članarine za koju podnose Zahtjev za članstvo.

Upis članova počinje od 15. septembra i traje do 15. oktobra 2019. godine.

ROK ZA UPIS ČLANOVA PRODUŽEN je DO 15. novembra 2019. godine

Kako ne biste propustili rok za upis članova, na vaš e-mail ćete dobiti obaviještenje da je počeo upis članova u Udruženje BH Fotografi.


Članstvo u Udruženju BH Fotografi dijeli se na kategorije Fotografi i Fotoreporteri. Kategorija fotografi je podijeljena u šest vrsta članarine, dok je kategrija fotoreporteri podijeljena u četiri vrste članarine.


 

 

Podijelite ovo s drugim fotografima kako bi zajednica bila što veća i jača.


© 2018 BH fotografi

Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole.