Linija za pomoć fotoreporterima


 
 

Linija za pomoć fotoreporterima Udruženja BH Fotografi djeluje kao odjeljenje za podršku i pomoć u ostvarivanju njihovih svakodnevnih poslova, kao i u zaštiti njihovih prava i sloboda.

Osnovana je kao podrška ostvarivanju i zaštiti medijskih sloboda u Bosni i Hercegovini i svijetu. Svjedoci smo čestih prijetnji i napada na fotoreportere tokom obavljanja njihovog posla. Smatramo da je to nedopustivo, i da su medijske slobode u BiH proteklih godina izrazito ugrožene.


Podnošenje prijave

Udruženje BH Fotografi poziva sve fotoreportere da podnesu prijavu Liniji za pomoć fotoreporterima ukoliko su doživjeli prijetnje ili bilo kakvo ometanje pri obavljanju njihovog rada!U procesu nastajanja je Fonda za pravnu pomoć koji će da radi na odbrani fotoreportera pred sudovima u slučajevima krivičnih djela prema fotoreporterima, te kršenja radnih i socijalnih prava fotoreportera Udruženja BH Fotografi.

 

© 2018 BH fotografi

Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole.