Fotoreporteri


Ovo je profesionalna zajednica koje promoviše najviše standarde u vizuelnom novinarstvu, priznaje brigu za potrebu svake osobe da bude u potpunosti informisana o javnim događajima i da bude prepoznata kao dio svijeta u kojem živimo.

Fotoreporteri djeluju kao predstavnici/zastupnici javnosti. Njihova primarna uloga je da vizuelno izvještavaju o značajnim događajima i različitim stavovima u našem društvu i svijetu. Primarni cilj je vjerno i sveobuhvatno prikazivanje događaja. Fotoreporteri/vizuelni novinari, imaju odgovornost da dokumentuju društvo i sačuvaju njegovu istoriju kroz fotografije.

Fotografski i videoradovi mogu otkriti velike istine, otkriti nepravde i zanemarivanje, nadahnuti nadu i razumjeti i povezati ljude širom svijeta kroz jezik vizuelnog razumijevanja. Fotografije i videoradovi također mogu prouzrokovati velike štete ako su zlonamjerno nametnute ili manipulisane.

Udruženje ima za cilj da promoviše najviši kvalitet u svim oblicima fotožurnalizma i da ojača povjerenje javnosti u profesiju. U tu svrhu, Udruženje je sačinilo Pravila Udruženja BH Fotografi koja su namijenjena da služe kao standardi fotografske industrije i kao edukativni alat za one koji praktikuju i cijene fotožurnalizam. Od vas se očekuje da se pridržavate tih pravila.

Osnovana je Linija za pomoć fotoreporterima Udruženja BH Fotografi koja djeluje kao odjeljenje za podršku i pomoć u ostvarivanju njihovih svakodnevnih poslova, kao i u zaštiti njihovih prava i sloboda.

Bilo da ste profesionalac, student ili negdje između, naći ćete nivo članstva koji vam odgovara u okviru kategorija ispod. Pogledajte tabelu koja navodi pogodnosti za svaki nivo članstva.

 

Članarina - Fotoreporteri

 

Opis pogodnosti


PRISTUP RADIONICAMA/PREDAVANJIMA I DRUGIM DOGAĐAJIMA AKADEMIJE BH FOTOGRAFI

Akademija BH Fotografi osnovana je kako bi pomogla početnicima, hobi, poluprofesionalnim i profesionalnim fotografima da kreiraju i razvijaju svoje fotografsko znanje, da se izdvoje od drugih, i da svoje znanje dovedu na viši nivo. Vodimo radionice, predavanja, seminare i preglede portfolija za studente, asistente, fotografe i druge u industriji.


PRISTUP PODRŠCI ČLANOVA

Bez obzira na to da li ste početnici ili se već decenijama bavite fotografijom, pridruživanje ovoj profesionalnoj zajednici fotografa na tržištu može imati nevjerovatan utjecaj na vaš rad. Postoji mnogo online sadržaja koji tokom rada mogu biti korisni fotografima, ali s druge strane mnogo toga nije primjenjivo na lokalno ili regionalno tržište, posebno kada se u pitanju stvari poput cijene.

Zajednica vam ne može dati specifičnosti o tome šta treba da naplaćujete, ali će vam omogućiti da izgradite odnose s drugim iskusnim fotografima u vašem području koji će biti voljni da vam daju savjet kako da odredite cijenu.

Omogućit ćemo članovima da razumiju i zaštite svoja prava kao autori.


NA LISTI ASISTENATA sekcije AGENCIJa BH FOTOGRAFI

Ovo je prvenstveno namijenjeno studentima koji su na samim početcima. Imate priliku da budete povremeno/stalno angažovani kao asistent drugim iskusnim fotografima u području koje možda i vas interesuje. To može značiti mnogo za vaš napredak.


MOGUĆNOST UČESTVOVANJA NA GRUPNIM IZLOŽBAMA

Udruženje BH Fotografi organizuje grupne izložbe kroz koje promoviše bh. fotografe, na taj način da radi na razvoju bh. stvaralaštva u oblasti fotografije i očuvanje njegove kulturne baštine; potiče i razvija potrebe za fotografijom.


SAVJETOVANJE TOKOM ORGANIZOVANJA SAMOSTALNE IZLOŽBE

Umjetnički savjet pomaže da odgovorite na mnoga pitanja koja imate kada se radi o izlaganju vašeg rada. Odakle početi? Jesam li dovoljno dobar? Gdje bih to uradio? Ko bi došao? Ova pitanja i mnoga druga pitanja verovatno prođu kroz vašu glavu ako razmišljate o održavanju izložbe fotografija. Udruženje okuplja na jednom mjestu fotografe, umjetnike, galerije, izdavače, agencije, urednike, kustose, edukatore, kolekcionare koji na svojstven način doprinose unapređivanju društvenog i materijalnog položaja autora-fotografa. Ne postoji ništa kao taj osječaj kada je vaš rad prikazan na zidu da ga svi vide. Još bolje je kada se ispod njega vide male crvene naljepnice koje ukazuju da je rad kupljen.


PROMOVISANJE RADA KROZ FOTOTAKMIČENJA

Član udruženja ima priliku da predstavi svoje najbolje radove kroz besplatno učešće na fototakmičenja koje organizuje Udruženje. Dodjelom priznanja iz različitih oblasti Udruženje afirmiše rad članova.


MOŽETE SE PROMOVISATI KAO ČLAN UDRUŽENJA

Član posjeduju člansku karticu kojom je njihov status u Udruženju garantovan


PRISTUP ASISTENTIMA

Član preko sekcije Agencija BH Fotografi ima priliku da angažuju astistente koji su upoznati sa pravilima industrije i profesije.


PRISTUP PRAVNOM SADRŽAJU

Pružamo smjernice i ažurirane pravne i poslovne informacije. Članove informišemo o njihovim pravima i pravima drugih s kojima mogu stupiti u kontakt u toku obavljanja njihovog rada.


PRISTUP PRAVNOJ PODRŠCI

Danas, više nego ikada, fotografima je potreban jedinstven i uvjerljiv glas koji zagovara njihove interese i osigurava da se njihov glas čuje.

Bez obzira na to da li ste član ili ne, postoje ljudi koji će lobirati za fotografsku profesiju u vaše ime. Preko Fonda za pravnu pomoć obezbijediti ćemo tim stručnjaka koji će marljivo raditi kako bi osigurali da se zakona o autorskim pravima primjenjuje kroz praksu i da bilo koji predloženi zakon pogoduje svim fotografima. Bh. fotografi će moći lakše priuštiti pravne timove koji će zastupati njihove interese. Što više registrovanih fotografa ima naša zajednica, to se više čuje naš glas. To je veliki posao, i jako bitna stvar za sve nas.

Tokom cijele godine, tim pravnika će zastupati i štititi interese članova. Član može dobiti savjet o pitanjima ugovora, neplaćanja računa, autorskih prava, licenciranja i korištenja i, ako je potrebno, prema unaprijed definisanoj stopi biti u kontaktu s našim stručnjacima za intelektualno vlasništvo.


NA LISTI FOTOGRAFA sekcije AGENCIJa BH FOTOGRAFI

Istaknut ili priznat član je na listi sekcije Agencija BH Fotografi, unesen u bazu TRAŽIM FOTOGRAFA/FOTOREPORTERA.

Agencija BH Fotografi omogućava pravnim i fizičkim licima da pronađu i angažuju istaknutog ili priznatog člana Udruženja s lakoćom, prema lokaciji i specijalnosti u fotografiji.


PRISTUP POGLAVLJU STROGO POSLOVNO

Članovi mogu da prijave negativna iskustva u fotografskoj industriji. Ova sekcija Udruženja BH Fotografi omogučava svim fotografima da prijeve pravna ili fizička lica sa kojima su imali bilo kakva negativna iskustva tokom rada. Na ovaj način želimo spriječiti da drugi članovi dožive isto, te upozoriti fotografsku zajednicu na bilo koji vid neprofesionalnosti u fotografskoj industriji.


PRIVILEGIJA PRISUSTVA I GLASANJA NA SKUPŠTINI

Istaknut član ima privilegiju da glasa na skupštini i na taj način donosi odluke o programu rada i radu Udruženja BH Fotografi.


PROMOCIJA U SEKCIJI ISTAKNUTI FOTOGRAFI

Jedinstvena prilika za rast vašeg poslovanja koja nam omogućava da pokažemo vaše najbolje radove kreativnoj industriji - potencijalnim klijentima.


MOGUĆNOST DA VODI SEKCIJU ISTAKNUTI FOTOGRAFI

Istaknut član može da aplicira na poziciju urednika sekcije Istaknut fotograf Udruženja BH Fotografi, ta pozicija nosi i neke povlastice u Udruženju


PRIVILEGIJA DA BUDE IZABRAN U UMJETNIČI SAVJET ili ETIČKI ODBOR

Umjetnički savjet Udruženja BH Fotografi brine o osobenosti fotografskog rada, fotografskom pristupu, tehnici fotografisanja, likovnost… Njihova funkcija i zadatak je da kritički analiziraju pristup fotografiji, edukuju društvo, usmjere javnost i istaknu radove fotografa koji se izdvajaju od drugih, te da ih ohrabre u tome. Čine ga Istaknuti članovi s mandatom od dvije godine.

Etički odbor Udruženja BH Fotografi je proaktivan u rješavanju mogućih etičkih pitanja u vezi fotografske struke. Odbor pomaže u promovisanju informacija o praksama etičkog polja koje se vodi postojećim svjetskim standardima prakse fotografa. Sarađuje sa Umjetničkim savjetom kako bi odgovorio na etička pitanja vezana za fotografsku struku. Odlučuje o vrsti kazne za članove koji na bilo koji način prekrše Pravila Udruženja. Ima za cilj da postavi osnove sistema za fotografiju u štampi i online medijima. Čine ga Istaknuti članovi s mandatom od dvije godine.


PRIVILEGIJA DA BUDE IZABRAN U UPRAVNI ODBOR

Istaknut član Udruženja ima pravo da:

  • bira Upravni odbor Udruženja i da u njih bude biran

  • daje prijedloge, mišljenja i sugestije

  • prati rad Udruženja i pokreće inicijative za rješavanje pitanja od interesa za Udruženje

  • bude redovno informisan o radu i rezultatima rada

 

Kategorija fotoreporteri je podijeljena u četiri vrste članarine

Od vas se očekuje da se pridržavate pravila Udruženja BH Fotografi, koja biste trebali pročitati (ovdje) prije podnošenja zahtjeva.


© 2018 BH fotografi

Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole.