Kodeks ponašanja članova


Kodeks ponašanja članova Udruženja je izveden iz postojećih svjetskih standarda prakse fotografske industrije. Ima za cilj da postavi i promoviše standarde za fotografiju u štampi i online medijima. On je također namijenjen da služi kao edukativni alat za one koji praktikuju i cijene fotografiju.

Kodeks pruža profesionalne smjernice za članove koji sarađuju s kolegama, klijentima i pravnim licima. Kodeks opisuje odgovornosti zaposlenih fotografa za njihovu profesiju, kao i za pojedince za koje rade i s kojima rade.

 
 

Odgovornost prema kolegama i profesiji:

 1. Održavajte visok kvalitet usluga i reputaciju etičke i moralne vrijednosti.

 2. Protivite se cenzuri i štitite autorska i moralna prava drugih stvaralaca.

 3. Podstičite poštenu konkurenciju na osnovu profesionalnih kvalifikacija i zasluga.

 4. Nikada ne preuveličavajte svoje kvalifikacije, ne predstavljajte lažno autorstvo djela tokom samopromocije.

 5. Nikada se ne upuštajte u zlonamjernu ili namjerno netačnu kritiku ugleda ili rada drugog fotografa i Udruženja BH Fotografi.

 6. Nikada ne nudite ili prihvatajte mito, provizije ili druge neprikladne poticaje.

 7. Nikada se nemojte udruživati s drugima da biste odredili cijene usluge, organizovati ilegalne bojkote ili se upustiti u druge nepoštene konkurentske prakse.

 8. Izdvojite vrijeme za poboljšanje profesije i savjetovanja drugih fotografa.

 9. Težite da primjerom i utjecajem održite duh i visoke standarde izražene u ovom kodeksu.

  9.1. Prijavite Etičkom odboru fotografa/fotoreportera/vizuelnog novinara za svaki slučaj seksualnog uznemiravanja, nasilja, prijetnji ili drugog sličnog neprimjerenog ponašanja koje bi dovelo do toga da se osoba osjeća nesigurno u takvom okruženju.

  9.2. Poštujte etničke, kulturne i religijske raznolikosti. Izbjegavate direktne ili indirektne komentare koji osobu stavljaju u neravnopravan položaj ili je diskriminišu po osnovi spola, roda, spolnog identiteta, rodnoga identiteta, rodnoga izražavanja i/ili seksualne orijentacije.

  9.3. Razvijate svijest o ravnopravnosti spolova i poštivanju osobenosti kao integralnog dijela ljudskih prava.

  9.4. Pridržavajte se standarda ljudskih prava definisanih u međunarodnim i bosanskohercegovačkim aktima o ljudskim pravima.

  9.5. Kada se suočite sa situacijama u kojima ispravna radnja nije jasna, potražite savjet onih koji pokazuju najviše standarde profesije.

  9.6. Fotografi trebaju da neprestano proučavaju svoj zanat i etiku koja ih vodi.

Odgovornost prema pravnim licima:

 1. Poštujte imovinska prava i privatnost pravnih lica.

 2. Nikada ne koristite obmanu pri dobijanju dozvola za fotografisanje.

Odgovornost prema klijentima:

 1. Ponašajte se profesionalno i predstavite najbolje interese klijenta u skladu svojih profesionalnih odgovornosti.

 2. Zaštitite povjerljive informacije klijenta. Asistenti bi također trebali održavati povjerljivost vlasničkih informacija fotografa i klijenta.

 3. Precizno predstavite klijentima postojanje potreba za ustupanje dozvola za fotografisanje.

 4. Utvrdite pravičnu i razumnu vrijednost za izgubljene ili oštećene fotografije.

 5. Koristite pisane ugovore i memorandume Udruženja s klijentom, agencijom ili predstavnikom zadatka/događaja za koji ste angažovani.

 6. Skrenite pažnju i uzmite u razmatranje interese klijenta prije licenciranja naknadne upotrebe fotografija.

 7. Nemojte manipulisati fotografijama za upotrebu u novinarskom kontekstu na način koji može dovesti u zabludu gledatelja ili pogrešno predstaviti subjekat.

 

Odgovornost fotografa prema asistentima i zaposlenicima 

 1. Ponašajte se profesionalno poštujući zakone u BiH.

 2. Omogućite sigurno radno okruženje (definisano kao: svaki slučaj seksualnog uznemiravanja, nasilja, prijetnji ili drugog sličnog ponašanja koje bi dovelo do toga da se osoba osjeća nesigurno u takvom okruženju). Obavijestite tim o svim sigurnosnim pitanjima koja se mogu susresti na projektu. Na projektima koji imaju potencijal da razumno uključe ili podvrgnu tim opasnim uslovima, aktivnostima ili drugim mogućim izvorima opasnosti, obavezno imajte sastanak o sigurnosti nekoliko dana prije snimanja kako biste razgovarali o tome koja sigurnosna oprema i certifikati industrije mogu biti potrebni i ko će omogućiti sigurnosnu opremu (npr. mnoge kompanije imaju pravila o boji kacige i odjeće koja je otporna na plamen, a neke zahtijevaju reflektirajuću traku na odjeći koja je otporna na plamen).

 3. Vakcinisanje – ako je potrebno ili preporučeno u slučaju putovanja u inozemstvo.

 4. Za neke industrijske objekte, dlake na licu, dužina kose i pirsing mogu predstavljati sigurnosne probleme kao što je nemogućnost postavljanja maske u slučaju otrovnog curenja plina. Fotograf bi trebalo da sazna unaprijed da li će takva pravila biti i ako je tako, dajte priliku članovima vašeg tima da odluče da li će prihvatiti zadatak ili ne.

 5. Omogućite osiguranje za sve na setu.

 6. Platite pravedne satnice i industrijske standardne stope zaposlenima. Asistente treba platiti u roku od 30 dana, bez obzira na to kada je fotograf plaćen. Ako to nije moguće, tim bi trebao biti obaviješten kada može očekivati plaćanje. Troškovi koje je tim preuzeo iz svog džepa treba da se nadoknade u roku od 5 dana. Tim bi trebao dobiti avans na putovanjima dužim od 21 dan kako bi se mogli pobrinuti za račune koji mogu doći na naplatu na lokaciji.

 7. Zaštitite moralna prava asistenata ili zaposlenika kada su angažovani jedni s drugima pod vašim vodstvom.

 8. Poštujte prava na privatnost, potrebe u ishrani, vjerska uvjerenja, kulturne razlike i fizička ograničenja asistenata i zaposlenika.

 9. Koristite pisane ugovore s asistentima i zaposlenima, uključujući druge fotografe koji rade pod vašim nadzorom.

 10. Objasnite osnovni obim snimanja prilikom angažovanja ljudi, kao što su: vrijeme početka, vrijeme završetka, vrsta projekta, očekivanja o tome što obući, mogućnost dugotrajnog snimanja.

 11. Objasnite proceduru za svaki zadatak o tome šta je, a šta nije dozvoljeno, što se tiče fotografisanja / video snimanja, traženja autograma ili razgovora o bilo kom aspektu projekta sa svakim ko nije direktno uključen u proizvodnju.

 12. Ako putuje u stranu zemlju, fotograf treba da objasni pravne i kulturne razlike tima, kao i kako da ostanu sigurni. Ostanak na sigurnom treba da uključi i diskusiju o tome koje namirnice, pića i izvore zagađene vode treba izbjegavati.

 

Odgovornost asistenta prema fotografu ili poslodavcu  

 1. Ponašanje na profesionalan način i predstavljanje struke fotografa u najboljim interesima i granicama svojih profesionalnih odgovornosti.

 2. Upotreba pisanih ugovora s fotografima i poslodavcima koji definišu prava i uslove svakog posla.

 3. Čuvanje povjerljivosti informacija fotografa i klijenata.

 4. Poštovanje i zaštita moralnih prava kolega.

 5. Održavanje sigurnog radnog okruženja (definisano kao: svaki slučaj seksualnog uznemiravanja, nasilja, prijetnji ili drugog sličnog ponašanja koje bi dovelo do toga da se osoba osjeća nesigurno u takvom okruženju).

 6. Pretpostavljanje da bi u projekt mogao biti uključen poseban ugovor o zaštiti identiteta klijenta. Zamolite fotografa da dobije dozvolu prije fotografisanja/snimanja, traženja autograma ili razgovora o bilo kom aspektu snimanja sa bilo kim ko nije direktno uključen u snimanje. Curenje informacija o proizvodima, korporativnim tajnama ili pojavama slavnih može imati ogromne finansijske posljedice.

 7. Nikada ne objavljujte fotografije klijentovih proizvoda, imovine ili objekata na osobnim medijskim/društvenim stranicama bez prethodne dozvole, čak i ako je snimanje napravljeno prije nekoliko mjeseci. Klijenti, produkcijske kompanije, dizajnerske firme i reklamne agencije će često pretraživati medijske/društvene stranice radi curenja.

 8. Nikada nemojte fotografisati/snimati situacije koje je fotograf postavio i tvrditi da je fotografija vaša.

 

Prava članova Udruženja

Članovi koji se pridržavaju Pravila Udruženja uživaju podršku i zaštitu Udruženja BH Fotografi. Ima pravo na Pravnu podršku u zaštiti od nasilja, prijetnji, uvreda i drugih negativnih posljedica zbog obavljanja svoje profesije.

Fotografi/Fotoreporteri/vizuelni novinari

Svako ko smatra da je fotograf/fotoreporter/vizuelni novinar povrijedio neku od odredbi ovog kodeksa, može se obratiti Etičkom odboru Udruženja BH Fotografi.

Fotograf/fotoreporter/vizuelni novinar koji je član Udruženja će biti opomenut, kažnjen ili isključen iz Udruženja BH Fotografi ukoliko se dokaže da se nije pridržavao ovog kodeksa i drugih Pravila Udruženja.

Kako bi zaštitili ugled ove profesije, javnost će biti upoznata i upozorena na rad svih članova za koje se dokaže da krše ovaj kodeks. Član Udruženja za svoj rad snosi odgovornost pred javnošću, zakonom i pred svojom profesionalnom organizacijom.

Udruženje BH Fotografi ohrabruje članove da nastave otvoreni dijalog o ovom kodeksu. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, obratite se Udruženju ili nekom Istaknutom članu Udruženja. Uvijek je bolje pitati nego pretpostaviti.

Članovi Udruženja čuvaju ugled, dostojanstvo i integritet svoje profesije, surađuju među sobom i njeguju kolegijalne i drugarske odnose kao i profesionalnu solidarnost.

 

Pravna i fizička lica

Kodeks je izveden iz postojećih svjetskih standarda prakse fotografa. On ima za cilj da postavi i promoviše standarde za fotografiju u štampi i online medijima, kodeks će biti smatran moralno obavezujućim za novinare, urednike, vlasnike i izdavače printanih i online medija i druge u fotografskoj industriji.


Za zaštitu i primjenu Kodeks ponašanja članova nadležan je Etički odbor Udruženja BH Fotografi.


Preporučujemo i ove smjernice:

Statut (u pripremi)

Etički kodeks

 

© 2018 BH fotografi

Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole.