Etički Kodeks


Ovaj kodeks ima za cilj da promoviše najviši kvalitet u svim oblicima fotožurnalizma i da ojača povjerenje javnosti u profesiju. Etički Kodeks je izveden iz postojećih svjetskih standarda prakse fotožurnalizma. Ima za cilj da postavi i promoviše standarde za fotografiju i fotožurnalizam u štampi i online medijima. On je također namijenjen da služi kao edukativni alat za one koji praktikuju i cijene fotožurnalizam. U tu svrhu, Udruženje BH Fotografi navodi sljedeće.


 
 

Fotoreporteri/vizuelni novinari i oni koji upravljaju vizuelnim produkcijama vijesti odgovorni su za pridržavanje sljedećih standarda u svom svakodnevnom radu:

 1. Budite tačni i sveobuhvatni u reprezentaciji subjekata.

 2. Oduprite se manipulaciji poput namještanja fotografija.

  2.1. U slučajevima portreta i ilustracija, svaka intervencija/manipulacija bi trebala biti otkrivena u opisu fotografije i posebnim uputstvima opisana kako se ne bi moglo pogrešno tumačiti ili obmanjivati javnost.

 3. Budite kompletni u dostizanju konteksta prilikom fotografisanja ili snimanja subjekata. Izbjegavajte stereotipiziranje pojedinaca i grupa. Prepoznajte i radite na tome da izbjegnete predstavljanje vlastitih predrasuda u radu.

 4. Tretirajte sve subjekte s poštovanjem i dostojanstvom. Posebno obratite pažnju na ugrožene subjekte i saosjećanje sa žrtvama zločina ili tragedije. Pristupite privatnim trenucima tuge samo kada postoji važna i opravdana potreba da javnost to vidi. Poštujte lični prostor/lično rastojanje između vas i subjekta ukoliko to prostor dozvoljava.

 5. Dok fotografišete subjekte, nemojte namjerno doprinositi, mijenjati ili pokušavati mijenjati ili utjecati na događaje.

 6. Obrada treba da održava integritet sadržaja i konteksta fotografije. Nemojte manipulisati fotografijama niti dodavati ili mijenjati kontekst na bilo koji način koji može dovesti u zabludu gledatelje ili lažno prikazati subjekte.

  6.1. Manje prilagodbe u programu za obradu fotografije su prihvatljive. To uključuje rezanje, zatamnjivanje i posvjetljivanje, pretvaranje u sive tonove (crno-bijele fotografije), kao i normalno prilagođavanje toniranja i boje koje treba ograničiti na one minimalne promjene za jasnu i tačnu reprodukciju koja popravlja autentičnu prirodu fotografije.

  6.2. Retuširanje ili upotreba alata za kloniranje je dozvoljeno samo kako bi se uklonila prašina na senzorima fotoaparata i ogrebotinama skeniranih negativa ili pozitiva.

  6.3. Nije prihvatljiva promjena u gustini, kontrastu, boji i nivoima zasićenja kojim se značajno mijenja originalna scena.

  6.4. Pozadina ne smije da bude digitalno zamagljena, eliminisana posvjetljivanjem ili agresivnim toniranjem. U rijetkim prilikama ako manipulišete fotografijama koje su vijesti, zaklonjenim licima, na primjer. U opisu ispod fotografije ćete jasno objasniti šta je manipulisano i zašto.

  6.5. Uklanjanje "crvenih očiju" s fotografija nije dozvoljeno.

 7. Fotografije uvijek moraju prikazivati istinu.

 8. Nemojte plaćati izvore ili subjekte ili ih materijalno nagraditi za informacije ili učešće.

 9. Nemojte prihvatiti poklone, usluge ili nadoknadu od onih koji bi mogli da utječu na izvještavanje.

 10. Nemojte namjerno sabotirati napore drugih kolega.

 11. Ne upuštajte se u nasilno ponašanje kolega, podređenih ili subjekata i održavajte najviše standarde ponašanja u svim profesionalnim interakcijama.

 

Fotoreporteri/vizuelni novinari treba da:

 1. Nastoje osigurati da se djelovanje medija provodi u javnosti, i brane prava pristupa za sve kolege.

 2. Razmišljaju proaktivno, kao student psihologije, sociologije, politike i umjetnosti koji razviju jedinstvenu viziju i prezentaciju. Rade s entuzijazmom za aktuelne događaje i savremene vizuelne medije.

 3. Teže potpunom i neograničenom pristupu temama, preporuče alternative plitkim ili brzim mogućnostima, traže raznolikost gledišta i pokazuju nepopularne ili nezapažene stavove.

 4. Izbjegavaju političko, građansko i poslovno angažovanje ili drugo zapošljavanje koje kompromituje ili daje dojam ugrožavanja vlastite novinarske nezavisnosti.

 5. Nastoje da budu nenametljivi i skromni u bavljenju temama.

 6. Poštuju integritet fotografskog trenutka.

 7. Teže da primjerom i utjecajem održe duh i visoke standarde izražene u ovom kodeksu.

  7.1. Prijave Etičkom odboru fotografa/fotoreportera/vizuelnog novinara za svaki slučaj seksualnog uznemiravanja, nasilja, prijetnji ili drugog sličnog neprimjerenog ponašanja koje bi dovelo do toga da se osoba osjeća nesigurno u takvom okruženju.

  7.2. Poštuju etničke, kulturne i religijske raznolikosti. Izbjegavaju direktne ili indirektne komentare koji osobu stavljaju u neravnopravan položaj ili je diskriminišu po osnovi spola, roda, spolnog identiteta, rodnoga identiteta, rodnoga izražavanja i/ili seksualne orijentacije.

  7.3. Razvijaju svijest o ravnopravnosti spolova i poštivanju osobenosti kao integralnog dijela ljudskih prava.

  7.4. Pridržavaju se standarda ljudskih prava definisanih u međunarodnim i bosanskohercegovačkim aktima o ljudskim pravima.

  7.5. Kada se suoče sa situacijama u kojima ispravna radnja nije jasna, potraže savjet onih koji pokazuju najviše standarde profesije.

  7.6. Neprestano proučavaju svoj zanat i etiku koja ih vodi.

 8. Poštuju istinu, uvijek pišu istinite opise bez obzira na posljedice za sebe.

 9. Podijele s urednikom sve informacije koje imaju, kako bi izbjegli pogrešno tumačenje ili pogrešnu upotrebu.

 10. Odaberu medije za publikaciju sa pažnjom kako bi izbjegli bilo kakvu uredničku zloupotrebu.

 

Prava članova Udruženja - Fotoreportera/vizuelnih novinara

Fotoreporter/vizuelni novinar koji se pridržava ovog kodeksa uživa podršku i zaštitu Udruženja BH Fotografi. Ima pravo na Pravnu podršku u zaštiti od nasilja, prijetnji, uvreda i drugih negativnih posljedica zbog obavljanja svoje profesije.

 

Fotografi/Fotoreporteri/vizuelni novinari

Svako ko smatra da je bilo koji fotoreporter/vizuelni novinar povrijedio neku od odredbi ovog kodeksa, može se obratiti Etičkom odboru.

Član Udruženja će biti opomenut, kažnjen ili isključen iz Udruženja BH Fotografi ukoliko se dokaže da se nije pridržavao ovog kodeksa.

Kako bi zaštitili ugled ove profesije, javnost će biti upoznata i upozorena na rad svih fotoreportera/vizuelnih novinara za koje se dokaže da krše ovaj kodeks. Bez obzira da li su fotoreporteri/vizuelni novinar članovi ovog Udruženja ili ne. Fotograf/fotoreporter/vizuelni novinar za svoj rad snosi odgovornost pred javnošću, zakonom i pred svojom profesionalnom organizacijom.

Udruženje BH Fotografi ohrabruje fotoreportere da nastave otvoreni dijalog o ovom kodeksu. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, obratite se Udruženju ili nekom Istaknutom članu sekcije BH Fotoreportera. Uvijek je bolje pitati nego pretpostaviti. Fotografi/fotoreporteri/vizuelni novinari čuvaju ugled, dostojanstvo i integritet svoje profesije, surađuju među sobom i njeguju kolegijalne i drugarske odnose kao i profesionalnu solidarnost.

Štampa/online mediji

Kodeks je izveden iz postojećih svjetskih standarda prakse fotožurnalizma. On ima za cilj da postavi i promoviše standarde za fotografiju i fotožurnalizam u štampi i online medijima, kodeks će biti smatran moralno obavezujućim za novinare, urednike, vlasnike i izdavače printanih i online medija.


Za zaštitu i primjenu Etičkog Kodeksa zadužen je Etički odbor Udruženja BH Fotografi.


 

© 2018 BH fotografi

Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole.